Studia podyplomowe dla tłumaczy - tłumaczenia specjalistyczne: informacje dla kandydatów 2018/2019

Informacje dla kandydatów 2018/2019

Przy rekrutacji na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania formalne: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym (studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie);

w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych – pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy. 

Rejestracja na studia odbywa się przez system https://erk.uj.edu.pl/

Szczegóły dotyczące konkretnych dat zostaną podane w terminie późniejszym. Rejestracja zostanie otwarta na przełomie sierpnia i września 2018 r.